חוֹלֵץ

החלום על חולץ פקקים מסמל תחושות שמידע מסוים מוכן לביטוי או שתוכניות מסוימות מוכנות להתנסות. מרגיש שנגמרה המתנה ארוכה. כבר לא מרגיש שיש חשיבות לסבלנות. מרגיש שהזמן הנכון לעשות משהו הוא עכשיו. זה גם יכול להיות ייצוג של רצון לחגוג. באופן שלילי, חולץ פקקים עשוי לשקף סכסוך שביצע משהו שרוצים לעשות. מחכה יותר מדי זמן או ממשיכה לדחות משהו שאתה באמת רוצה לעשות.