שיעול

החלום על שיעול מסמל אי שביעות רצון או גירוי. ייתכן שתרצה להרחיק את עצמך מאדם או ממצב.