החייאה

החלום על ביצוע החייאה מסמל ניסיון תעלה דחוף או אחרון לפתור משהו. ידידות, עבודה או סיטואציה עשויים להיות קרובים לכישלון ואתה עושה מה שאתה יכול כדי להמשיך. אם מערכת יחסים לא הצליחה להעיר את החיים יתכן שניסיתם סליחה, אמירת אמת או שוחד בניסיון אחרון להחזיר את הקשר.