סַרטַן הַנַהֲרוֹת

החלום על סרטנית מסמל עקשנות או נחישות.