יצורים

החלום על יצורים מוזרים עשוי לייצג פחדים או חוסר ביטחון. החלום על יצור חסר פנים עשוי לשקף פחדים או חוסר ביטחון דו משמעיים. פחד או חוסר ביטחון לגבי משהו שאתה לא יכול להגדיר או להיות בטוח לגמרי.