הלבשה צולבת

החלום על ההלבשה הצולבת מסמל את רצונך להביע או להכיר בצד עצמך שאינו מהדרכים הרגילות שלך. הצד הגברי שלך אם אתה נקבה או הצד הנשי שלך אם אתה זכר. אם אתה גבר מתלבש עשוי לשקף את רצונך להביע או להכיר דרכים רגישות יותר, אכפתיות או נותנות יותר. באופן שלילי, זה עשוי לשקף כפיפות שמבחינים באחרים. אם אתה אישה שמתלבשת, זה עשוי לשקף את רצונך להביע דרכים אסרטיביות יותר, שולטות ורגישות יותר. באופן שלילי, זה עשוי לשקף גישה לא סימפטית או שליטה.