ימים

בחלום תקופה של יום היא לעתים קרובות סמל לשלב, לתקופת התפתחות או לרגע של סכסוך. בבקרים הם תחילת שלב, אחר הצהריים באמצע, וערב סוף שלב. לכל אזכור של הצורך להמתין למחר עשויה להיות סמליות של שינויים המתרחשים לאחר סיום שלב או סיום בעיה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף הנושאים לזמן.