הונאה

החלום לשים לב להונאה מסמל אותך להרגיש שמישהו או משהו בחיי היומיום שלך לא עושים את מה שהם אמורים לעשות. זה גם יכול להיות הייצוג שלך מנסה לעקוף את הכללים. לחלופין, זה עשוי לשקף את המודעות שלך לעצמך מנסה לתרץ או אשמה שלך לגבי שקר. החלום על עצמך מנסה לשקר או להונות אדם אחר עשוי לשקף את נסיונך לשקר לעצמך או לתרץ. זה גם יכול להיות ייצוג של המודעות שלך לעצמך מנסה לברוח עם משהו או להיות לא ישר עם מישהו. אתה עלול להרגיש אשם.