עפר

החלום על ראיית לכלוך מסמל בעיות או קשיים שיש להתמודד איתם. תחושות לא נעימות לגבי החיים הקשים או הלא הוגנים. צרה. החלום על אספקת לכלוך או השלכת ערימת לכלוך עשוי לשקף קשיים שאתה מעניק למישהו אחר בכוונה. סימן שאתה מר או מרושע. החלום על דחיפת ערימת עפר מסמל תחושות לא נעימות לגבי כל מה שאתה יכול לעשות עם בעיה מטרידה. דחיפת לכלוך לחור עשויה לייצג תחושות לא נעימות בנוגע לאט לאט לסגירה הרצויה לך. החלום על אכילת לכלוך עשוי לייצג רגשות לגבי כמה נורא לקבל תנאים מאוד לא נעימים. צורך לקבל כלום או מבוכה מוחלטת.