חמור

החלום על חמור מסמל היבט של האישיות שלך שהוא כפוף או במצב נמוך. זה עשוי לשקף את הרגשות שלך לגבי הצורך לעשות כל מה שסיפרת, לעולם לא לקבל הזדמנויות משלך או להיות מוערך פחות. אתה עלול להרגיש שהתעלמו ממך בדרך כלשהי. אתה עלול להרגיש כמו מפסיד.