שְׁתִיָה

החלום על שתייה מסמל צריכה כוללת של חוויה. מצב שבו אתה ~לוקח את הכל~. הרבה משהו קורה בבת אחת. באופן שלילי, שתיית נוזלים עשויה לשקף עודף או בחירה לעשות משהו במהירות. עושה משהו בבת אחת לרעתך. שקול איזה נוזל אתה שותה לקבלת משמעות נוספת. החלום על שתיית מים עשוי לייצג התחדשות, התחדשות או שחזור. בוחרים להתאושש או לעשות משהו לטובתך. מַרפֵּא.