אָבָק

החלום על אבק מסמל היבטים אם עצמך או חייך שהוזנחו או התעלמו. איזשהו תחום בחייך שלא הבחינו בו זמן מה. החלום על עצמך שמאבקים משהו מסמל חזרה על רעיונות ישנים או התחלה עם צפחה חדשה. ניקוי טעויות העבר. מרגיש שאתה צריך לשים לב יותר למשהו שהתעלמת ממנו זמן מה. החלום על עצמך מכוסה אבק מסמל תחושות של צורך להתעדכן מחדש או להתחיל מחדש. צורך לאשר את עצמך מחדש או להמריץ מחדש את חייך לאחר תקופת התעלמות.