אַנדרוֹגִינִי

החלום על אדם אנדרוגיני מסמל היבט של עצמך שאינו יכול להשתלב או להשתלב. משהו מעורפל. זה גם יכול להיות ייצוג של אזור בחיים שלך שקשה לך להגדיר. זה יכול להיות ייצוג של הרצון שלך להרגיש טוב בידיעה שאתה לא שייך או לעשות משהו נורמלי. לחלופין, אדם אנדרוגיני עשוי לייצג אזור כלשהו בחייו בו קיימים מאפיינים נשיים וגבריים. דוגמא: להיות רגיש ותוקפני.