E (אות)

האות E מסמלת נוחות, קלות או רגיעה. נוח לך איפה שאתה נמצא נפשית או רגשית. E משקף זמן ל~אבק להתיישב ~, להסתגלות לשינוי או לסוף מצב לא נעים. ייתכן שאתה מתמודד כעת עם ההשלכות של זמן ~לנער~ או לא יציב. ה 'היא האות החמישית של האלף-בית ובנומרולוגיה 5 מסמלת שינוי.