אֲנֶקדוֹטָה

לספר או לקרוא אנקדוטה בחלום מסמל התלהבות מתפיסות אידיאליסטיות. מבט חיובי על רעיון או אמונה שהיה לך או למישהו אחר. שקול כיצד האנקדוטה גורמת לך להרגיש כשאתה חושב על זה.