העם המצרי

החלום על העם המצרי מסמל אותך או מישהו אחר שתמיד אומר לאחרים שהם מעניינים יותר או מועילים יותר. רגישות לגבי ההכרה הראשונה שלך או שהרעיונות שלך חשובים יותר. באופן חיובי, אנשים מצרים עשויים לשקף סירוב עיקש לקבל תנאים שאינם מכבדים אותך או נותנים לך את המגיע לך. לדעת מה אתה שווה יותר ממישהו אחר רוצה לקבל. באופן שלילי, אנשים מצרים עשויים לשקף יהירות מוחלטת המתעלמת מחולשתם הראשית לשים את עצמם. חושב לך אטרקטיבי מדי. החלום על העם המצרי הקדום מסמל היבטים בעצמך שתמיד נמצאים בשליטת מישהו אחר. אתה או מישהו אחר שתמיד מעכב את עצמו כי מישהו אחר אולי לא יאהב את זה.