מַחַק

החלום על מחק מסמל שינוי דעתך, או רצון לתקן טעות.