הֶספֵּד

החלום על הספד מייצג רגישות לגבי אובדן או שינוי שחל. שם לב לכל דבר ועניין על משהו שנעלם כעת.