עֶרֶב

לחלום שזה ערב מסמל את סופו של מחזור או שלב קרוב. להיות על סף שינוי או שמצב כמעט נגמר. באופן שלילי, ערב עשוי לשקף את תחושותיך לגבי תקוות או כישלון שלא מומשו. מרגיש ששינוי לא רצוי הוא בלתי נמנע.