פַּרצוּפִי

החלום לקבל פנים מסמל את רצונך לוודא לחלוטין שאתה לא מבייש את עצמך או מקרין פגמים מכל סוג שהוא לאחרים. יתכן שאתה מקבל הדרכה כיצד לשאת את עצמך עם אנשים אחרים או לנהוג במקצועיות. בחירה לקבל עצות לגבי ההתנהלות החברתית שלך או לשנות את פגמי האישיות שלך. לחלופין, פנים עשויים לשקף תחושות חיוביות שיש לך לגבי שינויים שאתה עושה לעצמך. באופן שלילי, קבלת פנים עשויה להיות סימן לכך שאתה מנסה להקרין יותר מדי את עצמך לאחרים כפגמים או מקצועיים.