Fag

החלום להיקרא פאג מסמל חשש או חרדה להראות נוח מדי בידיעה שאתה עושה משהו לא בסדר. איזשהו תחום בחיים שאחרים עשויים לחוש אינו מקובל או יוצא דופן. זה גם יכול להיות ייצוג של התנהגות חשודה. לחלופין, חלום להיקרא פאג עשוי לייצג את תחושותיכם לא להיות ~איש מספיק~. אדם או סיטואציה עשויים לגרום לך להרגיש חסר אונים או חסר חשיבות. דוגמה: אדם חלם לדאוג שאדם יחשוב שהוא הומו. בחייו הערים הוא היה מודאג מכך שנתפס משקר על מיסיו. הוא היה מודאג מכך שיראו בו חשדנות.