בזים

החלום על בז מסמל שאיפה או מטרות. אתה או מישהו אחר מאוד מרוכזים בהשגת משהו. אתה יודע מה אתה רוצה או שיש לך יעדים שאתה מכוון אליהם. בהקשר שלילי בז עשוי לסמל שאיפות או מטרות המתנגשות עם אלה של אחרים או גורמים לקנאה.