מפגש משפחתי

החלום על מפגש משפחתי מסמל החלטה חשובה שאולי אתה שוקל. שוקל את כל האפשרויות. זה גם יכול להיות ייצוג של איך אתה מתמודד עם החלטה שכבר קיבלת. לחלופין, התכנסות משפחתית עשויה לשקף את ההיבטים השונים או הסותרים של דמותך כאשר אתה מתמודד עם סיטואציה או בעיה. כל הדעות, התחושות או האפשרויות השונות שלך מולך בבת אחת.