חמי

ראיית חמיך מסמלת את מצפונך ואת בחירותיך הדורשות פשרות. יתכן שאתה מבצע בחירות האינטרס של אחרים או תוצאה חיובית יותר. יתכן שתצטרך לעלות על תחומי העניין או העקרונות שלך בכדי לעשות משהו.