פַּחַד

החלום על פחד משקף סיטואציה ערה בחיים שמעניקה לך חרדה או שמפחידה אותך. ייתכן שיש לך בעיה להתמודד עם בעיה. הפחד יכול להיות גם ייצוג של סלידה לא מודעת שיש לך ממשהו שקורה. כדי להתגבר על הפחדים שלך, מומלץ לדבר עם אנשים על הבעיות שלך או להתמודד עם הבעיות בגלוי.