מַרגִישׁ

עיין בקטגוריית הרגשות לקבלת סמליות רבה יותר.