אנשים פיליפינים

החלום על אנשים פיליפינים מסמל היבט של עצמך שתמיד שם את תחושותיהם של אחרים במקום הראשון. מודעות לעצמך שצריך להתחשב ברגשות אחרים. גורם לאחרים להרגיש שהם חשובים. באופן חיובי, אדם פיליפיני עשוי לשקף רגישות לכך שאיש אינו נותר כלל בחוץ. זה יכול להיות ייצוג של סימנים גלויים של הקשבה או הכללה טובה. בחירה קשה מכיוון שרגשותיו של מישהו אחר ייחסכו. באופן שלילי, אדם פיליפיני עשוי לשקף יותר מדי דאגה לרגשותיהם של אנשים אחרים עד כדי כך שהם אינם מכבדים אותך. קנאה בכך שניסיונך לדאוג לרגשות אחרים לא זכה לכבוד. מרגיש בחילה על ידי הצורך לבצע מעשה שאתה שמח למישהו.