צרפתים

החלום על אנשים צרפתים מסמל היבטים באישיותך הרגישים לדרוש מלא ~חיובי~ בכל עת. כבוד ליושרה. לא להתפשר כלשהו כשמדובר בבטיחות, כבוד, הנאה, כללים או אהבה. לדעת שמגיע לכם הטוב ביותר ולדרוש זאת. לדבר עם צרפתים בחלום מסמל תחושה או חשיבה שעליך לדרוש שלמות בדרך כלשהי. יתכן שאתה שוקל לעמוד בעצמך או לא רוצה להביך את עצמך לעשות משהו שאחרים יחשבו שהוא חסר יושרה.