גַרדוֹם

החלום על הגרדום מסמל את תחושותיך לגבי סיום מביך או פומבי. פוחד מאנשים אחרים העדים לכישלון או לעונש המוחלט שלך. לחלופין, הגרדום עשוי לשקף את ניסיונך להביך מישהו אחר בכישלון מוחלט.