נֶמֶק

החלום על גנגרנה מסמל אובדן קבוע בחייכם עם פוטנציאל כישלון מוחלט אם אינכם מקצצים אדם, הרגל או מצב לחלוטין. בעיה אישית שאי אפשר להתעלם ממנה עוד. לחלופין, גנגרנה עשויה לשקף תחושה עוצמתית של צער או אי נוחות עם שינוי גדול. מתקשה לקבל שאתה לא יכול לעשות משהו שוב לטובתך.