תחנת דלק

החלום על תחנת דלק מסמל הרגלים המעניקים לך פרנסה רגשית או פסיכולוגית. משהו שאתה צריך שיהיה לך או שאתה צריך להרגיש כדי להמשיך באתגר מתמשך. תחנות דלק משקפות צורך באנרגיה או במשאבים על מנת להתקדם עם היעדים. תחנת דלק עשויה להיות סימן לכך ש~נגמר לך הדלק ~או שאתה צריך לכייל מחדש בכדי להמשיך. צורך להתחדש בחיים או להמריץ מחדש את חייך באזור כלשהו.