קורקבן

החלום על קיבה מסמל להקל על מצב אחר למישהו אחר. עושה את כל העבודה הקשה כדי שמישהו אחר לא יצטרך. דוגמא: אדם חלם שיציעו לו לחת עוף לאכול. בחיי הערות הוא היה חולה בביצוע משימה שהבוס שלו רצה שהקל על חיי הבוס שלו, אך פחד לדבר. הוא שקל לבסוף לדבר בעד עצמו.