גרמלינס

החלום על גרמלין עשוי לייצג אדם או סיטואציה נפלאים לחוות, אך מסוכן ביותר אם נחשף לרגע שלילי או לא בטוח. משהו מושלם שהופך נורא לצמיתות אם אתה עושה דבר לא בסדר סביבו.