הרמפרודיטים

החלום על הרמפרודיט מסמל היבט של עצמך המשלב תכונות נשיות וגבריות כאחד. לחלופין, הרמפרודיטה עשויה לשקף רגשות לא נעימים לגבי עצמך שאינך מקובל או מסוגל להשתלב. מרגיש שאין מקום נורמלי עבורך.