ספג

החלום על משהו שנקלט מסמל רעיונות או תחושות שמשתלבים בתוכך. קליטה עשויה לשקף הסתגלות לאנשים אחרים או לסביבתך. מיזוג או מיזוג של היבטים נפרדים של עצמך. היבט חזק יותר של עצמך שמשתלט על היבט פחות מפותח. החלום על הקליטה עשוי לייצג ויתור על הרצון החופשי.