מַעדֵר

החלום על מעדר גן מסמל רצון להחמיר מצב קשה. הפצת אחריות או קושי גדולים. התמודדות עם חתיכות בעיות גדולות יותר או ניסיון לגרום למצב קשה לניהול יותר.