מלון

ראיית מלון בחלום מסמלת את הלך הרוח שלך להיות ממוקד לעשות דברים בשבילך. זה יכול להיות ייצוג של המשאלה שלך שיהיה לך תמיד משהו קל. באופן חיובי, מלון מצביע על אוטומציה או ~הפלגה חלקה~. באופן שלילי, מלון משקף שימוש באנשים או עצלות. מלון הוא לרוב סימן לכך שעבודה קשה, משמעת, כבוד לאחרים או שמירה על עקרונות אינם בראש סדר העדיפויות. דוגמא: אדם חלם להיות במרתף של בית מלון. בחייו הערים היה לו מחשבה שנייה על הונאת הממשלה לתת לו החזר כספי גדול יותר לאחר שהפחידו אותו בשאלה את החזר המס שלו. מרתף המלון ייצג את הפחד שחווה כשניסה להשיג כסף קל.