זיהוי

החלום על הזדהות מסמל צורך להוכיח את עצמך למישהו. הוכחת הערך, הכישורים שלך או שמגיע לך משהו.