חֲנוּכָּה

החלום להיות בטקס חנוכה מסמל את תקוותיך או ציפיותיך לעתיד כשאתה עדה לשינוי משמעותי שקורה בחייך. מרגישים את הטון או הנושא של חייכם משתנים לטובה. באופן שלילי, צפייה בהשבעה עשויה לשקף מתח, פחד או קנאה על הצורך להבחין בשינוי משמעותי שקורה בחייך. מרגישים את הטון או הנושא של חייכם משתנים לרעה. החלום על הינחנך כנשיא מסמל תחושות של כוח משמעותי הניתן לך לאחר שנאבק להשיג אותו. סוף סוף מרגיש שאתה מכבד ומכיר בכוח שלך. עדים לעצמך מתכוננים להשתמש בכוחך כדי לייצר שינוי משמעותי. מרגיש עליית מעמד או הכרה בהישגים שלך.