שפע

החלום שיש לך שפע של פריט מסוים מסמל אזור בחיים שלך שהוא מאוד פעיל או חזק. אתה חושב על משהו הרבה או שם לב שמשהו בחיים שלך הוא בעל תושייה רבה. באופן שלילי, אתה מרגיש המום מרגשות שליליים או ממצבים שליליים. אולי אתה חושב על משהו יותר מדי.