רוֹצֵחַ

ראיית רוצח בחלום מסמלת אותך או מישהו אחר שיש לו כוונה לסיים משהו. אמונות, חברות או סיטואציות המפסקות בכוונה תחילה. באופן חיובי, רוצח עשוי לשקף אותך או מישהו אחר שמתכוון לחלוטין לשים קץ למשהו. אם הרוצח יתקוף אנשים רעים, החלום עשוי לייצג טיהור ותהליך הריפוי. אתה עומד במחשבות או מצבים שליליים. באופן שלילי, רוצח עשוי לשקף את הפחדים שלך או אפילו אנשים אחרים שהורגים בכוונה דברים טובים בחייך.