נְחִיתָה

החלום על נחיתת מטוס מסמל לסיום פרויקט או תוכנית. משהו בחיים שלך ש~המריא ~או התחיל הסתיים כעת. סיום מסע או משימה. לחלופין, נחיתה עשויה לשקף יציבות שהוחזרה למצב שיצא משליטה.