מדפסת לייזר

החלום על מדפסת לייזר מסמל תקשורת או ביטוי של מה שאתה חושב בבהירות מוחלטת. ביטוי מושלם. לחלופין, מדפסת לייזר עשויה לסמל את מימוש התוכניות באופן זהיר או מוקפד.