מעיל עור

החלום על מעיל עור מסמל אדישות אסרטיבית או אישיות חסרת רגישות. מגן או הגנה שאינם רגישים. חלק ממך שמאבק, או שלא דואג לרגשות אחרים. לעשות את מה שצריך לעשות ולא משנה מה. באופן שלילי, מעיל עור עשוי לשקף אינטרס עצמי חזק. אזורים בחיים שלך שתגרום לך להעליב או לפגוע באחרים אם מאוימים עליהם. מעיל עור עשוי אפילו לשקף החלטות קרות או לא פופולריות שקיבלת המחייבות אותך להתעלם מתלונות או מתחושות אחרות.