מַדָף

החלום על עמידה על מדף מסמל להיות על סף משהו. אתה או מישהו אחר עשויים להיות קרובים מאוד לקבל החלטה גדולה סוף סוף. ייתכן שאתה מרגיש מתוח או חווה חרדה משינוי קשה. לחלופין, מדף עשוי לשקף עד כמה קרוב לך או למישהו אחר להגיע רחוק במצב. החלום על קפיצה מדף מסמל בחירה גדולה או שינוי שאתה עושה. החלום על נפילה מדף מסמל אותך או מישהו אחר שסוף סוף חרג. זה עשוי גם לייצג תחושות שנאלצים להיכנס לשינוי גדול. דוגמה: אדם חלם לעמוד על מדף. בחיים האמיתיים הוא נאבק להשיג את הכוח לספר לילדה איך הוא באמת מרגיש כלפיה. העמידה על המדף שיקפה עד כמה הוא קרוב ל~צלילת הצעד ~ולבסוף אמר לה מה הוא מרגיש.