כִּנִים

החלום על כינים מסמל מחשבות ורגשות של טמאות פיזית או רגשית. אתה עלול להרגיש אשמה, חרטה, בשימוש, מלוכלך או כאילו אתה לא מספיק טוב. לחלופין, כינים עשויות לשקף אנשים או סיטואציות ממנה תרצו להרחיק את עצמכם.