מצ'טות

ראייה או שימוש במצ'טה בחלום מסמלת עוינות קיצונית. תחושות עוצמה של התנגדות. שנאה או סכסוך כלפי סיטואציה או אדם. יכול להיות שאתה מאוד מתוסכל או כועס. אם משתמשים במצ'טה כנגד אדם או אובייקט, היא מסמלת את הרגשות העוינים החזקים הללו כלפי כל מה שעומד בפניכם אותו אדם או אובייקט. דוגמה: אדם חלם להחזיק מצ'טה. בחיי הערות הוא היה מעוניין מאוד לנקום בחבר שהפנה לו עורף.