חֲתִימָה

החלום להשיג חתימה של מישהו מסמל ~מרירות~ שאי אפשר להכחיש. זה עשוי גם לייצג זיכרון שיש לך ממצב חיובי שמוכיח אותך טוב יותר מאחרים בדרך כלשהי אחת ולתמיד. לחלופין, חתימה עשויה לשקף אישור ממקור מקורי או סמכותי. אדם או סיטואציה שמעניקים אמינות נוספת לטענות או להישגים שלך. לחלום לתת למישהו את החתימה שלך מסמל מתן הסכמתך או אישורך למישהו. זה יכול להיות ייצוג של שימוש במומחיות, בניסיון או במעמד שלך כדי לשפר את המוניטין של מישהו אחר.