רַעַל

החלום על רעל מסמל מצבים, דפוסים או אנשים המזהמים את תחושת העצמי שלנו. רעילות רגשית מאינטראקציה עם אנשים או מצבים שאינם תואמים אתך. כל סוג של חשיפה לאנרגיה שהיא אנטיתית לשלך, או שמפרה את העקרונות שלך. מצבים אמיתיים שעשויים לעודד חלום עם רעל עשויים להיות זמן בילוי עם בני משפחה ~מעוותים~ או כשמופנמים נאלצים להתרועע עם מוחצנים.