מיוחד K

החלום על K מיוחד עשוי לייצג מצבים שבהם אתה מודע לעצמי לגבי כל ההחלטות שלך להיות טובות. רוצה להיות לראות את עצמך עושה את הבחירות הנכונות כל הזמן. היזהר בכל מה שאתה עושה. רצון להיות בטוח שכל מה שאתה עושה הוא חיובי או פרודוקטיבי. K מיוחד עשוי לשקף מנטליות לשיפור עצמי. דוגמה: אישה חלמה לאכול ק 'מיוחד בחיי הערות היא פשוט פגשה בחור אחרי תקופה ארוכה של רווקות. ה- K המיוחד שיקף עד כמה היא מודעת לעצמה לגבי בחירת הבחור הזה כבן זוג ואיכות הדמות שלו.